AnsweredAssumed Answered

3DConnexion SpaceMouse

Question asked by Guest on Jun 21, 2020
Latest reply on Jun 25, 2020 by Guest

Jeg er overrasket over at Trimble Connect ikke er kompatibel med SpaceMouse wireless fra 3dconnexion. Jeg har erfaring med anvendelse af 3d musen fra mechanical branchen, og ser stort potentiale i udbredelsen indenfor 3d construction. Er der mulighed for at Trimble vil indarbejde support for musen i Trimble Connect? 3dconnexion #SpaceMouse 

Outcomes