AnsweredAssumed Answered

een project kan niet worden verwijderd

Question asked by Guest on Aug 11, 2020

in mijn trimble connect account kan ik hellaas geen project verwijderen

Fam. Harmsen is het project dat definitief weg moet

Outcomes