AnsweredAssumed Answered

kan ik van een gebied de oppervlakte meten

Question asked by Guest on Sep 10, 2020

Oppervlakte meten in trimble connect over meerdere ruimtes/ gebied.

Outcomes