AnsweredAssumed Answered

Dobrý den, nemohu otevřit svuj projekt v programu Trimble Connect, můžete mi poradit prosím?Diky Kalny

Question asked by Martin Kalny on Oct 31, 2020
Latest reply on Nov 4, 2020 by Laura Anne Cook

Dobrý den, nemohu otevřit svuj projekt v programu Trimble Connect, můžete mi poradit prosím?

Outcomes