AnsweredAssumed Answered

Miten dwg tiedostot saa näkyviin Connectissa?

Question asked by jani.tulkki@turku.fi on May 23, 2017
Latest reply on May 30, 2017 by Marko Myllymaa

Yksinkertainen kysymys.

Mitä pitää tehdä jotta dwg tiedoston saa näkyviin oikeassa paikassa. Kyseessä siis ihan pohjakartta 2D.

Lataa kyllä aineiston, mutta sekoittaa zoomauksen eikä tule näkyviin millään.

Outcomes