AnsweredAssumed Answered

Error processing IFC file

Question asked by baland.ali@ncc.se on Oct 20, 2017
Latest reply on Oct 20, 2017 by jose_gonzalez@trimble.com

Hej

 

Får felmeddelandet "Error processing IFC file" när jag försöker titta på vissa filer i Trimble Connect.

IFC filen fungerar utmärkt i andra program såsom Tekla BIMsight och Navisworks.

 

Är trimble connect begränsad på något sätt (t.ex. filstorlek, detaljeringsgrad o.s.v.) ?

 

Tack på förhand

Hälsningar Baland

Outcomes