AnsweredAssumed Answered

Error processing IFC file

Question asked by Baland Ali on Oct 20, 2017
Latest reply on Oct 20, 2017 by Jose Gonzalez

Hej

 

Får felmeddelandet "Error processing IFC file" när jag försöker titta på vissa filer i Trimble Connect.

IFC filen fungerar utmärkt i andra program såsom Tekla BIMsight och Navisworks.

 

Är trimble connect begränsad på något sätt (t.ex. filstorlek, detaljeringsgrad o.s.v.) ?

 

Tack på förhand

Hälsningar Baland

Outcomes