AnsweredAssumed Answered

Przy próbach rejestracji po zalogowaniu - próbowałam na 3 różne adresy mailowe, system po wypełnieniu formularza z danymi wyrzuca "system error". Prośba o usunięcie problemu - oprogramowanie wykorzystuję na zajęciach na AGH/ BIM Manager. Dziękuję z góry z

Question asked by olbrot@student.agh.edu.pl on Oct 28, 2017
Latest reply on Nov 8, 2017 by Fern Udomrasami

Przy próbach rejestracji po zalogowaniu - próbowałam na 3 różne adresy mailowe, system po wypełnieniu formularza z danymi wyrzuca "system error". Prośba o usunięcie problemu - oprogramowanie wykorzystuję na zajęciach na AGH/ BIM Manager. Dziękuję z góry za wsparcie

Outcomes