AnsweredAssumed Answered

En saa pistepilveä näkymään Trimble Connectissa.

Question asked by Guest on Sep 5, 2018
Latest reply on Sep 14, 2018 by Marko Myllymaa

Aiemmassa versiossa sama pistepilvi näkyi RGB-väreillä. Nyt versio on 1.5.1.102 . Pistepilvi on oman koneen C-levyllä ja näkyy ohjelman pointcloud-objekteissa, mutta lisättäessä/näytettäessä ohjelma herjaa: "Pistepilven katseluohjelma ei tue OpenGL -grafiikkaa."

Outcomes