AnsweredAssumed Answered

Miten löydän projektini?

Question asked by Guest on Oct 4, 2018
Latest reply on Oct 8, 2018 by Marko Myllymaa

Moi

 

Pääsin kirjautumaan ohjelmaan. Projektin tunnus löytyi, mutta projekti ei avautunut.

 

Miten etenen?

 

t. Harri Lassila

Outcomes