AnsweredAssumed Answered

Project aangemaakt in Europa, vervolgens verschijnt de melding: Projecten konden niet worden geladen.  Neem contact op met Support

Question asked by Guest on Oct 17, 2018
Latest reply on Oct 18, 2018 by Bryan Bosch

Eerste keer ingelogd in Trimble Connect,

geprobeerd Project aante maken in Europa

 

vervolgens verschijnt de melding: Projecten konden niet worden geladen.  Neem contact op met Support

 

Hier is helaas niet omheen te komen

Outcomes