AnsweredAssumed Answered

Trimble Connect

Question asked by Guest on Aug 28, 2019
Latest reply on Aug 29, 2019 by Ankit Sulodia

Trimble Connect

Miksi ohjelma hidastuu iltapäivisin, käyttö vaikeutuu?

 

Status Sharing 1.1. for Trimble Connect

1. Miksi Status työkalu ei joidenkin objektien kohdalla toimi, eli ei vaida aloitettua työvaihetta totetuneeksi.

2. Jos on epähuomiossa jonkun objektin määrittänyt alkaneeksi, niin kuinka sen voi palauttaa, että ei olekaan vielä alkanut.

Outcomes