AnsweredAssumed Answered

Hvorfor drejer IFC´er sig tilbage til udgangspunkt når jeg opdaterer modellen

Question asked by Erik Maagaard Jensen on Oct 4, 2019

Jeg har en sag hvor jeg skal lagt to filer oven i hinanden, men når jeg opdater, og går ind i modellen igen, så er dy rykket tilbage til udgangspunktet, og når jeg så forsøger at rette dem til igen, så fryser min Trimble, og så lukker den ned... Er der nogen der ved hvordan det kan afhjælpes??

Outcomes