AnsweredAssumed Answered

Den nedladdade filen TrimbleConnectSetup-1.8.2.169-x64[1] startar inte. Den försöker öppna med Windows Shell Commor. Vad är detta?

Question asked by Guest on Nov 19, 2019

Den nedladdade filen TrimbleConnectSetup-1.8.2.169-x64[1] startar inte. Den försöker öppna med Windos Shell Commor. Vad är detta?

Outcomes