AnsweredAssumed Answered

Offline och registrering

Question asked by Guest on Dec 12, 2019

Behöver använda programmet i en offlinedator, vilket innebär att jag inte kan registrera mig. Hur löser jag detta? Jag kan registrera mig på en online-dator men kan inte arbeta i den.

 

Tacksam för svar!

 

/ Tobias Jensen

Outcomes