AnsweredAssumed Answered

Konto Trimble connect

Question asked by Guest on Feb 21, 2020
Latest reply on Mar 3, 2020 by Ray Bagley

Hej!

 

I Trimble connect kan jag ej lägga upp nya projekt, dela projekt och lägga till användare.

När jag försöker så får jag uppmuntran att uppgradera mitt konto.

 

Men under vårt konto på företaget i listan på användare så har jag blivit tilldelad rollen "Company admin", ändå fungerar det inte. Vad behöver vi göra mer?

 

Svar på mail tack.

 

Mvh

 

Jesper

Outcomes