AnsweredAssumed Answered

Kijkvlakken toevoegen

Question asked by Bene Braad on Dec 3, 2018

ik kan in mijn desktop viewer gene "kijkvlakken" toevoegen.

(krijg melding kijkvlak kan niet worden aangemaakt, omdat de projectgebied te groot is; laad sommige modellen uit, of plaats ze dichterbij elkaar.)

 

ze staan over elkaar hee! (Bouwkundig en installatie)

Outcomes