AnsweredAssumed Answered

Building layout

Question asked by Krist Kindt on Oct 14, 2019

Beste,

 

Hoe kan je de gebouwindeling in de juiste volgorde krijgen. Ik heb geprobeerd om de naamgeving te starten met een indexnummer maar dit werkt niet.

 

 

How can you get the building layout in the right order. I tried to start naming with an index number but this does not work.

Outcomes