AnsweredAssumed Answered

Ik ben mijn tekeningen kwijt. Kan het zijn dat dit komt omdat ik nog niet een update heb geactiveerd en betaald ?

Question asked by Guest on Oct 28, 2019

Support Support IT Support

I have lost my drawings!

Is it possible that I must first renew my yearly update and do the payment ?

Outcomes