Profile

Kierstead Doloris

Social Links

Bio

Shih Tzu giống với người Bắc Kinh, cả hai đều đến từ China. Tên của giống chó này có nghĩa là Chó sư tử. Sở dĩ chúng có tên gọi đặc biệt là